Informace o nás

Empire of Customer Service s.r.o., je obchodní společnost zaměřená na provoz gastronomických služeb, maloobchod a velkoobchod v sektoru akvakultury a vodního hospodářství. Společnost je dále partnerem pro projektování a výstavbu vodních nádrží, koupacích jezírek, filtračních systémů a UV-C dezinfekčních technologií, které exportuje do celého světa.

Historie projektu KOI Café Restaurant

 

Projekt vznikl rekonstrukcí a přestavbou původní letní kavárny v objektu Park Běchovice 2006. Provozovatel investoval nemalé náklady z vlastních finančních prostředků, aby zajistil bezproblémovou rekonstrukci objektu a přilehlé zahrady parku. Na rekonstrukci nebyly čerpány žádné finanční prostředky z rozpočtu MČ Běchovice, ani žádné finance z dotačních fondů. Rekonstrukce trvala od 02/2014 - 11/2014.

Je nutno zmínit, že rekonstrukce probíhala za legislativní podpory MČ Běchovice pod vedením starosty pana ing. Martana a na tomto místě se sluší co nejzdvořileji poděkovat celému zastupitelstvu a všem zaměstnancům úřadu. Bez jejich podpory a pomoci, by nebylo možno rekonstrukci naplánovat, ani dokončit. Následkem pouhého udržování i tak neuspokojivého stavu, by byly jen enormní každoroční výdaje, které by zaťežovali obecní rozpočet.

Naši uživatelé

Rekonstrukcí objektu Park Běchovice 2006 vzniklo klidové místo oddychu sloužící tomu nejširšímu spektru obyvatelstva Běchovic a spádového okolí. Hosté kavárny a restaurace naleznou příjemné posezení a osvěžení. Stejně tak naleznou na jednom místě návštěvníci a zákazníci Jezírkového centra vše pro stavbu zahradních jezírek, koupacích rybníků, prostředky pro úpravu vody, krmiva, poradenství a především Japonské KOI.